Regenesis healing

Regenesis healing® is een zeer krachtige energetische methode die – op celniveau – het zelfhelend vermogen van het lichaam versterkt en versnelt. Dit gebeurt door het activeren van de zogenaamde “blue dot energy”  in de cellen van ons lichaam. Deze energie beïnvloedt het celgeheugen, waardoor zieke en beschadigde cellen kunnen regenereren naar gezonde cellen. Het lost energetische blokkades op zodat natuurlijk herstel haar weg weer kan vinden.

In mijn opleiding heb ik geleerd de Blue Dot Energy in mijn eigen lichaam te activeren en te bundelen. Deze kan ik vervolgens overbrengen op de cliënt via verschillende handposities op de huid. De energie wordt dan naar verschillende zenuwknopen en organen gestuurd. Ik als behandelaar fungeer hierin eigenlijk als een soort startkabel; ik verhoog de resonantie frequentie van het magnetische veld. Op deze manier wordt het zelfherstellend vermogen van de cliënt geactiveerd.

Blue Dot Energy

Wetenschapper Wilhelm Reich (1897-1957) was de eerste die deze energie zichtbaar maakte. Gebruikmakend van hoog vermogende microscopen ontdekte hij dat deze energie in de vorm van “kleine blauwe stipjes” (= blue dot) zichtbaar was in elke cel van het menselijk lichaam.

In het midden van de jaren 70 van de vorige eeuw, zette een groep wetenschappers uit Australië het werk van Reich voort en breidde dit uit door het regeneratieve vermogen van kleine soorten salamanders en zeesterren te bestuderen. Zij ontdekten een meetbaar energieveld actief was in het lichaam terwijl deze dieren een nieuw lichaamsdeel aan het her-scheppen waren; de Blue Dot Energy.

De Blue Dot Energy wordt door de foetus gebruikt om te groeien en zich te ontwikkelen. Na de geboorte gaat dit proces nog even door (denk aan de definitieve kleur van de ogen en het sluiten van de fontanel). Als de baby ongeveer vijf maanden oud is, gaat deze cellulaire energie ‘slapen’ binnen in elke celkern; het blijft dus aanwezig in ons lichaam, wat betekent dat we dus een gigantisch energetisch potentieel bezitten waar we (doorgaans) geen gebruik van maken.

Wat Regenesis healing doet, is de Blue Dot Energy in de cellen van het eigen lichaam weer activeren. Het bevordert de energetische stromen in het lichaam, lost energieblokkades die zich als ziekten manifesteren op en regenereert zieke cellen naar gezonde cellen.

Robert Rasmusson

Robert Rasmusson, de grondlegger van Regenesis healing (al vanaf +- 1939), maakte gebruik van het werk van Wilhelm Reich en de zogenoemde Blue Dot Energy. Rasmusson legde zijn handen intuïtief op plekken waar de cliënt lichamelijke en emotionele pijn had. De mensen die het werk van Rasmusson hebben mogen meemaken waren hiervan diep onder de indruk en artsen vonden zijn werk op zijn minst ‘zeer opmerkelijk’.

Tijdens zijn jarenlange werkzaamheden in Californië, hielp hij duizenden mensen over de hele wereld en gaf les aan veel prominente artsen en beoefenaars van holistische beroepen.

Toch was de Regenesis healing methode in de vorige eeuw voor vele sceptici té eenvoudig om waar te zijn, ondanks het bewijs dat de vele duizenden mensen door Rasmusson met succes geholpen zijn.

Pas na zijn overlijden in 2001 werd Regenesis healing methode een doorbraak in energetisch genezen en werd de methode onderbouwd door internationale wetenschappers en healers in de kwantumfysica  en celbiologie zoals dr. B. Lipton, Dr. D. Chopra, dr. L. Ulatowska en dr. A. Goswami.

“Soms moeten we een jump start maken om dingen weer opnieuw aan het rollen te krijgen. Als we verdriet hebben of ziek zijn en onze batterij bijna geen energie meer heeft moeten we de hulp van een andere persoon vragen om deze batterij te starten”. – Robert Rasmusson