Privacyverklaring

Center of Connection, gevestigd aan Jan van Scorelpark 54 in Schoorl gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die je verstrekt. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij verwerken en waarom.

Contactgegevens Center of Connection:
Manon Kor (eigenaar)
Jan van Scorelpark 54
1871 EZ Schoorl
manon@centerofconnection.nl
www.centerofconnection.nl
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-01-2021.

Gebruik van persoonsgegevens
Center of Connection verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Center of Connection en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 •  Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zoals informatie over de klachten waarvoor je Center of Connection wenst in te schakelen en medicatiegebruik.

Informatie over jouw klachten, welzijn en eventueel medicatiegebruik zijn bijzondere persoonsgegevens.
Center of Connection verwerkt deze bijzondere gegevens om de behandelovereenkomst die met jou is gesloten uit te kunnen voeren. Daarnaast heeft Center of Connection een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren in het behandeldossier. 

Center of Connection verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de behandelovereenkomst
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om contact met je op te kunnen nemen aangaande de behandeling of om jouw verzoek af te kunnen handelen
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten ter uitvoering van de behandelovereenkomst die Center of Connection met jou heeft gesloten.
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of uitnodiging, tenzij je aangeeft dit niet te willen.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Center of Connection bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Center of Connection hanteert een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Center of Connection verstrekt jouw persoonsgegevens enkel aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als je hier toestemming voor hebt gegeven, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of wanneer Center of Connection daar een gerechtvaardigd belang bij heeft of jouw vitale belangen dient te beschermen. Center of Connection geeft aan een beperkt aantal derde partijen opdracht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat betreft:

 •  Belastingadviseur/accountant

Center of Connection maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt de volgende rechten:

– Inzage krijgen in de persoonsgegevens die Center of Connection van jou verwerkt
– Gegevens te laten corrigeren wanneer deze fout of onvolledig zijn
– Verzoeken je gegevens te verwijderen wanneer deze fout of verouderd zijn
– Je toestemming intrekken
– Bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking
– Ons verzoeken een verwerking te beperken
– Het recht om jouw gegevens in een gangbaar formaat door ons over te laten dragen aan een andere partij

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar manon@centerofconnection.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen we je vragen om jezelf adequaat te identificeren. Center of Connection wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?
Center of Connection neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Center of Connection of stuur een e-mail aan manon@centerofconnection.nl